Những thông tin mới nhất về Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Dù có giảm nhưng đâu đó vẫn xuất hiện những thông tin trái chiều về sức khoẻ của người đứng đầu Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam…Đa phần là những nội dung có tính phản tỉnh, tạo sự lo lắng thái quá và gây tâm lý xã hội

Đọc tiếp