Ba Đồn: Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook, các đối tượng bị xử lý như thế nào?

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng của Internet, đặc biệt là mạng xã hội Facebook, zalo,… đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho chúng ta trong việc tìm kiếm, nghiên cứu, tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin. Tuy nhiên

Đọc tiếp

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mục tiêu CNXH trước thềm Đại hội Đảng các cấp

Cứ “đến hẹn lại lên”, nhằm vào thời điểm đất nước chuẩn bị có những sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động công kích, chống phá cách mạng Việt

Đọc tiếp