PHÙ PHÉP KIỂU “THANH NIÊN CÔNG GIÁO”

Vẫn thủ đoạn cũ và vẫn lừa được một số con bò. Thủ đoạn là mang một bức ảnh ở đâu đó về, rồi gán cho nó ở Việt Nam, gắn với một sự kiện cụ thể để nói rằng dân Việt khổ là do Nhà nước, do chế độ. 
Ví dụ sau đây là một điển hình.
Trang Thanh Niên Công Giáo bẩn tưởi đến mức tha lôi một bức ảnh ở Iran để phù phép gán cho là ở Việt Nam để mô tả dân khổ vì Việt Nam phải cống nạp hết cho Trung Quốc. Trích nguyên văn: 
“Cống nạp hàng triệu cái khẩu trang, cống nạp thiết bị y tế tiên tiến nhất cho Tàu cộng. Trong khi dân Việt thì thế này đây. Các bạn DLV cho lời bình nào. Biện luận thế nào cho đảng của các bạn đây nhỉ?”.
Tra cứu bức ảnh trên google có hàng triệu kết quả và điểm chung là bức ảnh này được chụp ở Iran, do bác sĩ người Iran chụp để lên án Mỹ cấm vận, làm ảnh hưởng đến phòng chống dịch bệnh. Nguyên văn tiếng Anh như sau:
“A prominent and well-respected Iranian doctor, Minoo Mohraz, says US sanctions prevent European companies from selling #Coronavirus test kits to Iran. She says Iran is behind on detecting cases due to a shortage of test kits. Says WHO needs to send them test kits”.
Hết bài, bí bách nên phải chơi trò phò phạch thế này.
Có lẽ Trúa đã dạy các T.h.a.n.h n.i.ê.n C.ô.n.g g.i.á.o như thế này nhỉ. Có thấy nhục khi bị bóc phốt, lật mặt như thế này không?

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *