Triển lãm sách, báo “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Chiến sĩ quân đội tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 1.000 ấn phẩm, bố cục được chia làm 7 phần, giúp bạn đọc trong và ngoài quân đội hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc của Người nói riêng. Bên cạnh đó, Thư viện Quân đội tổ chức tọa đàm “Năm mươi năm lời Người để lại” với diễn giả là GS, TS Hoàng Chí Bảo cùng nhiều câu chuyện sinh động, hấp dẫn, sâu sắc về Bác Hồ. Triển lãm diễn ra đến ngày 8-9.